123

 

Đội ngũ

Với các chuyên ngành khách nhau.

Nhóm của tôi

Khoa Nguyễn

Manarger

Triệu Vũ

Developer

Hà Ngọc Chung

Manager

Văn Thành

FRONT-END DEVELOPER

Hùng Trang

DESIGNER

Dương Lê

WEB DEVELOPER

Nguyên Quốc

COPYRIGHTER

Linh Nguyễn

CO-FOUNDER