bimatthucduong.com

BÀI MỚI NHẤT

Cùng tham gia các sự kiện nha các bạn

Xem thêm
18
Tháng 10
ĐẠI TRÀNG – MỘT GÓC NHÌN KHÁC
18:30
Đạo Trang

ĐẠI TRÀNG – MỘT GÓC NHÌN KHÁCTrong 2 bài Cơ chế sinh huyết vừa rồi không đề cập đến đại tràng, và trong cả tây y thì cũng nói đại tràng không làm nhiệm vụ gì cao cả cho lắm,...

17
Tháng 10
CƠ CHẾ TẠO MÁU: P2 - VAI TRÒ CỦA THẬN & TẠNG PHỦ
12:32
Đạo Trang

CƠ CHẾ TẠO MÁU: P2 - VAI TRÒ CỦA THẬN & TẠNG PHỦTại sao đông y luôn nhìn vấn đề (bệnh) một cách tổng quan? Điều này có lẽ con nit cũng hiểu được, là vì cơ thể là một...