bimatthucduong.com

BÀI MỚI NHẤT

Cùng tham gia các sự kiện nha các bạn

Xem thêm
05
Tháng 02
KHÁNG THỂ - PHẦN CẢ THẾ GIỚI CHƯA BIẾT
22:54
Haravan KiotViet

 KHÁNG THỂ - PHẦN CẢ THẾ GIỚI CHƯA BIẾTGần đây tiêu chí này rất được quan tâm vì ai cũng muốn tăng khả năng phòng chống bệnh dịch. Hiểu biết thông thường từ xưa đến nay là kháng thể càng...

05
Tháng 02
Ý hay LƯỢNG
22:47
Haravan KiotViet

Ý hay LƯỢNGTrong Tam Quốc có một giai thoại nổi tiếng đó là “Không thành kế”. Lúc đó, Gia Cát Lượng ở thế thua chạy rút về một thành nhỏ để cố thủ. Với thế lực và thành như này...